Zo werkt het

Procedure

U kunt het hele jaar door een aanvraag indienen. Gebruik daarvoor altijd het speciale aanvraagformulier.

Gaat het om een bedrag van € 5.000 of minder? Dan krijgt u binnen twee maanden schriftelijk bericht of wij uw aanvraag wel of niet goedkeuren.

Gaat het om een bedrag van meer dan € 5.000? Twee keer per jaar vergadert het bestuur over grotere aanvragen. Wij laten u schriftelijk weten wanneer zo’n volgende besluitvormende vergadering plaatsvindt.

Komt u in aanmerking voor een financiële bijdrage? Dan sturen wij u bij de bevestiging ook informatie over de betalingstermijnen en de voorwaarden.

Aanvraag

Hier vindt u een aanvraagformulier waarmee u een financiële bijdrage kunt aanvragen.
(Zie hier een voorbeeld van een ingevuld formulier.)

Download hier de officiële voorwaarden etc. voor het aanvragen van financiële bijdragen.

Stuur uw aanvraag voor een financiële bijdrage naar:
Stichting Steunfonds Jeugdzorg Overijssel
info@steunfondsjeugdzorgoverijssel.nl
Postbus 30
7970 AA Havelte

Criteria

Stichting Steunfonds Jeugdzorg Overijssel geeft geen leningen, bijdrage in de reguliere exploitatie van organisaties, kredieten of garanties. Maar wel een financiële bijdrage aan projecten, organisaties en particulieren in de provincie Overijssel. Daarvoor gelden deze criteria:

 • het gaat om betere zorg of hulp aan cliënten in de Jeugdzorg; en/ of
 • activiteiten hebben een sociaal karakter.

Hier letten wij vooral op:

 • wat levert het op voor de cliënt?
 • hoe kwam uw aanvraag tot stand?
 • zijn er andere financieringsmogelijkheden (fondsen, organisaties)?

Schenkingsrecht

Krijgt u een financiële bijdrage van Stichting Steunfonds Jeugdzorg Overijssel? Dan hoeft u daarover géén belasting te betalen.

De stichting is namelijk bij de belastingdienst bekend als een algemeen nut beogende instelling, een zogenaamde ANBI.
Het fiscaal nummer van de stichting is 8136.77.531.

Verantwoording

Krijgt u een financiële bijdrage? In de schriftelijke bevestiging voor de financiële bijdrage van Stichting Steunfonds Jeugdzorg Overijssel staan ook de voorwaarden over de manier waarop u verantwoording aflegt van de door u bestede bijdrage.
Gaat het om een project dat meer jaren duurt? Dan vindt betaling plaats in meerdere termijnen. U dient eerst een tussentijdse rapportage in voordat u een volgende betaling ontvangt.

Als het project is afgerond, stuurt u ons een verantwoording met onder andere informatie over

 • de datum van afronding
 • de resultaten
 • een voor- en nacalculatie
 • de besteding van de financiële bijdrage.

Zodra het bestuur deze verantwoording goedkeurt, ontvangt u de laatste betalingstermijn.

In alle andere gevallen, stuurt u ons een verantwoording met onder andere informatie over

 • wanneer de kosten zijn gemaakt en betaald
 • een voor- en nacalculatie
 • de besteding van de financiële bijdrage

Zodra het bestuur deze verantwoording goedkeurt, ontvangt u de laatste betalingstermijn.